Poszukiwanie pracy w Polsce, sposoby, dokumenty, ryzyka
Verze pro tiskPoslat e-mailemPDF verze
Dokumenty potrzebne do pracy w Polsce

Istnieje kilka sposobów poszukiwania pracy w Polsce. Wszystkie różnią się między sobą ze względu na czas, którym dysponujesz, rezultat, na który oczekujesz, posiadanie niezbędnych umiejętności oraz na wartość.

Pierwszy sposób poszukiwania pracy w Polsce to referencje znajomych, krewnych, którzy są zatrudnieni lub pracowali w Polsce. Taki sposób dobrze się sprawdza w razie poszukiwania pracy sezonowej w Polsce, jednak brak gwarancji, że dostaniesz dobrą pracę w Polsce. Jedyna gwarancja to opinia Twojego znajomego, zostajesz narażony na pewne ryzyko.

Drugi sposób poszukiwania pracy w Polsce to samodzielne poszukiwanie pracy za pomocą Internetu i oficjalnej strony polskiego urzędu pracy oraz portali z ofertami pracy. Ten sposób oczywiście jest tańszy i nawet darmowy. Jest tylko jedno „ale” – trzeba będzie poświęcić dużo czasu. Przy tym przyda Ci się Twoja intuicja, uporczywość, znajomość języka polskiego i podstaw prawa pracy Polski.

Trzeci sposób poszukiwania pracy w Polsce jest najdroższy i najprostszy. Chodzi o zwrócenie się do agencji, które zajmują się pośrednictwem pracy w Polsce. Mimo to że ten sposób nie gwarantuje szybkiego rezultatu, jednakże szanse na znalezienie naprawdę dobrze płatnej pracy się zwiększają. Znalezienie dobrej agencji pośrednictwa pracy nie jest łatwe. Dużo z nich wykorzystują do doboru ofert w Polsce wyłącznie Internet, czyli wykonują zamiast Ciebie drugą opcję. Natomiast my oferujemy aktualne oferty pracy w Polsce od sprawdzonych i uczciwych pracodawców.

Trzeba pamiętać, że agencje pośrednictwa pracy pragną zarobić na tych, którzy poszukują pracy, oferując swoje usługi nie tylko w zakresie doboru pewnego miejsca pracy według określonych kryteriów, lecz także w zakresie całkowitego lub częściowego przygotowania niezbędnych dokumentów. Warto dokładnie sprawdzić renomę firmy i dokumenty potwierdzające jej prawo do świadczenia usług pośrednictwa pracy, dobra renoma firmy-pośrednika na rynku gwarantuje, że nie trafiłeś na oszusta. Tacy pośrednicy mogą podrzucić Ci w ogóle nie taką pracę, na którą liczyłeś, lub zaprowadzić Cię do nieuczciwego pracodawcy albo w ogóle zniknąć niedługo po dokonaniu płatności za ich usługi.

Biorąc to pod uwagę, zawsze jest zalecane dokładne sprawdzenie firmy, w której planujesz podjąć pracę. Istnieją przeznaczone do tego specjalne strony państwowe, które jedynie na postawie wprowadzonego numeru NIP wyświetlają szczegółową informację dotyczącą przedsiębiorstwa. Takiego sprawdzenia pracodawcy można dokonać za pomocą portali stor.praca.gov.pl lub stat.gov.pl.

Dokumenty potrzebne do pracy w Polsce

Wiza uprawniająca do pracy to podstawowy dokument, który uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Polski. Wizę wydaje się na podstawie zaproszenia od polskiego pracodawcy. W związku z tym najpierw trzeba otrzymać zezwolenie na pracę.

Z drugiej strony pracę w Polsce można dostać bez obowiązkowego zezwolenia na pracę, jeżeli okres Twojego pobytu na terytorium Polski nie przekracza 6 miesięcy w ciągu roku w razie posiadania wizy długoterminowej. Możesz dostać taką wizę bezpośrednio od pracodawcy na podstawie oficjalnego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W oświadczeniu pracodawca powinien obowiązkowo wskazać wszystkie informacje dotyczące pracy, Twoje dane, datę przystąpienia do pracy i czas trwania pracy, rodzaj pracy, wysokość wynagrodzenia, rodzaj zajęć i konkretne miejsce pracy.

Takie oświadczenie rejestruje się w urzędzie pracy konkretnego województwa i stanowi podstawę do otrzymania wizy uprawniającej do pobytu w celu zatrudnienia w Polsce (jest wydawana w Konsulacie Polski) lub karty czasowego pobytu w celu zatrudnienia w Polsce (jeżeli już jesteś na terytorium Polski legalnie).

Podsumowując do zatrudniania i otrzymania legalnej pracy w Polsce obywateli Ukrainy uprawniają następujące dokumenty: oświadczenie i wiza uprawniająca do wykonywania pracy lub karta pobytu.

Przystąpić do pracy w Polsce można wyłącznie po zawarciu umowy w formie pisemnej (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) z pracodawcą, ponieważ oświadczenie wskazuje wyłącznie na to, że masz prawo do podjęcia pracy u tego pracodawcy i nie stanowi ono dowodu zatrudnienia przez tego pracodawcę.

Oprócz tego w ciągu 7 dni pracodawca jest zobowiązany zgłosić Cię do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, które uprawnia obcokrajowca do bezpłatnego korzystania z usług medycznych (z wyłączeniem umowy zlecenia).

Warto zwrócić uwagę na to, że po otrzymaniu wizy podjęcie pracy jest dozwolone wyłącznie u pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie.

Po 3 miesiącach pracy można złożyć wniosek o otrzymanie zezwolenia na pracę, jeżeli zamierzasz pracować u tego pracodawcy ponad 6 miesięcy.

Zaproszenie wystawione przez pracodawcę pozwoli Ci na otrzymanie wizy typu 180/365 – dla większości przypadków ten okres będzie całkiem wystarczający dla prac sezonowych.

Jak zmniejszyć ryzyko nieudanego zatrudnienia w Polsce

Do tego niezbędne jest dotrzymanie kilku prostych zasad:

  1. Trzeba dokładnie sprawdzić potencjalnego pracodawcę. W tym celu skorzystaj się z oficjalnych polskich baz danych REGON (stat.gov.pl/regon/) lub KRS (krs-online.com.pl). W razie gdy zatrudnia Cię polska agencja zatrudnienia, wtedy powinna ona być wpisana do Narodowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (stor.praca.gov.pl).
  2. Nie zajmuj się fałszowaniem zaproszenia. Jego autentyczność może zostać sprawdzona i przez punkty przyjmowania wniosków wizowych, i przez Konsulat, i przez polską straż graniczną, i nawet przez policjantów na terytorium Polski.
  3. Bądź ostrożny z pośrednikami. Sprawdź ich licencję i zezwolenie uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy.
  4. Dokładnie zapoznaj się z dokumentami, które zamierzasz podpisać. W szczególności dotyczy to punktów umowy z pośrednikiem.
  5. Nie zostawiaj i nie przekazuj oryginałów dokumentów. W szczególności dotyczy to paszportu, kodu identyfikacyjnego.

W związki ze zwiększeniem ilości schematów oszustwa podczas wydania zaproszeń polskie władze wprowadzają na poziomie ustawodawstwa nowe reguły dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.

Wystawienie zaproszenia przez pracodawcę jako podstawa do otrzymania wizy od 1 stycznia 2017 roku przestanie obowiązywać. Zamiast tego wprowadza się zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, które wydawane są przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Zezwolenia na pracę dzielą się na dwa rodzaje:

  • na pracę krótkoterminową w Polsce w ciągu 6 miesięcy,
  • na pracę sezonową – zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 8 miesięcy.

Dla dłuższych okresów konieczne będzie otrzymanie karty pobytu.

Zezwolenia wydawane są automatycznie, jednak dzięki rejestracji w rejestrze krajowym łatwiej będzie je kontrolować.

Legalne zatrudnienie w Polsce to bardziej trwały i pracochłonny proces
Polska pociąga migrantów zarobkowych z pobliskich państw, ponieważ pracodawcy często oferują dobre warunki i...
Znalezienie oferty pracy w Polsce: o czym trzeba wiedzieć
W Polsce poziom bezrobocia jest wysoki. Wtedy gdy w urzędach pracy w całym kraju jest prawie 38 tysięcy ofert pracy,...
Poszukiwanie pracy w Polsce bez doświadczenia pracy
Czy można znaleźć pracę w Polsce bez doświadczenia pracy? Praktyka zatrudnienia ludzi różnych specjalności w tym kraju...
Praca i oferty pracy w Polsce dla Ukraińców
Co znaczy praca w Polsce dla Ukraińców? Praca w Polsce dla Ukraińców ma olbrzymią zaletę, a właśnie umożliwia Ukraińcom...